Sinds maandag 8 juni is de opvang weer volledig geopend voor alle kinderen. Uiteraard houden we rekening met de veiligheid en hygiëne en blijven we zorgen voor een goede, veilige omgeving voor jou, je kind en onze medewerkers. Op deze pagina vind je informatie over wat dit inhoudt voor opvang bij Kibeo en de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. We volgen adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

Pagina laatst bijgewerkt op 24 september 2020.

Meer informatie over het coronavirus
Website van het RIVM:

Website van de Rijksoverheid:

Click here to read the information about the coronavirus in English

Opvang vanaf 8 juni

De dagopvang en BSO zijn sinds 8 juni weer volledig open. We zijn heel blij dat we alle kinderen weer mogen opvangen, maar willen uiteraard wel dat dit op een veilige manier gebeurt. We hanteren diverse aanvullende (hygiëne)maatregelen, zodat we een zo veilig mogelijke omgeving creëren en behouden voor je kinderen, voor jou en voor onze medewerkers.

Per vestiging is bekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de locatiegebonden afspraken. Ouders zijn hierover door de vestiging geïnformeerd.

Vanaf 8 juni kunnen alle kinderen weer naar de opvang volgens de uren die in de opvangovereenkomst zijn vastgelegd. Daarmee stopt de overheid ook de noodopvang. Heb je binnen de openingstijden extra opvang nodig? Dan kun je incidenteel extra opvang afnemen.

Terug naar boven

Wanneer mag mijn kind naar de opvang?

Kinderen tot en met 12 jaar op de basisschool mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) naar de kinderopvang, behalve:

 • als zij daarnaast andere klachten hebben passend bij het coronavirus zoals koorts (vanaf 38 graden), benauwdheid, hoesten of plotseling verlies van reuk en/of smaak;
 • als er iemand in het huishouden is met koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid en er is nog geen negatieve testuitslag;
 • als een huisgenoot of nauw contact van je kind het coronavirus heeft.

Je kind mag weer naar de opvang als hij of zij 24 uur geen klachten meer heeft of een negatieve testuitslag heeft en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek is. Gebruik deze beslisboom om te bepalen of je kind naar de opvang kan.

Iemand binnen ons huishouden heeft klachten
Als iemand in jullie huishouden koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, dan blijft je kind ook thuis.
Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, dan mag je kind weer naar de opvang.

Als iemand in jullie huishouden positief getest is op COVID-19, dan blijft je kind thuis tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en blijft vervolgens nog 10 extra dagen thuis.

Kinderen met langdurige of chronische verkoudheidsklachten
Wanneer je kind chronische luchtwegklachten zoals hooikoorts of astma heeft, herken je als ouder deze klachten. Je kind mag naar de opvang komen als hij of zij herkenbare klachten heeft die horen bij deze aandoening. Let hierbij op onderstaande zaken:

 • Horen de klachten bij de chronische aandoening en heeft je kind deze klachten vaker? Bespreek dit met de pedagogisch medewerker. Wanneer zij de klachten ook (h)erkent dan kan je kind naar de vestiging komen.
 • We vragen je waakzaam te zijn: veranderen de klachten? Houd je kind dan thuis of haal je kind op van de vestiging wanneer de pedagogisch medewerker dit vraagt. We vragen je om hierin geen risico te nemen. Je kind blijft thuis totdat de nieuwe klachten minimaal 24 uur weg zijn.
 • Twijfel je? Neem contact op met de GGD en vraag aan hen advies. Wanneer de pedagogisch medewerker twijfelt, vragen we jou ook om contact met de GGD op te nemen en advies aan hen te vragen.
  Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan je kind getest worden op het coronavirus.

Wanneer je kindje klachten heeft kan er een test uitgevoerd worden. Neem hiervoor contact op met jouw lokale GGD.

 • Je kind kan weer naar de opvang komen wanneer de uitslag van de test negatief is.
 • Wanneer daarna het klachtenpatroon verandert of als je kind nieuwe klachten krijgt, blijft je kind opnieuw thuis.
 • Als de test positief is, blijft je kind ten minste 7 dagen thuis. Als daarna de nieuwe klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag je kind weer naar de kinderopvang.

Lees meer over het coronavirus en kinderen op de website van het RIVM.

Opvang na reizen in een geel, oranje of rood gebied

Vanuit de overheid is advies gegeven over reizen naar het buitenland in verband met het coronavirus. Het reisadvies is aangepast naar landen met een code geel, oranje of rood. Wij volgen vanuit Kibeo dit advies op.

Code geel; zonder klachten weer welkom op de vestiging

Wanneer je met je kind naar een code geel land reist, dan mag je na terugkomst in Nederland weer deelnemen aan alle activiteiten. Jij en je kind mogen dan na terugkomst weer naar de opvang komen, als jullie geen corona-gerelateerde klachten hebben. De hygiënemaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden en niet mee op de groep komen, blijven uiteraard van kracht.

Code oranje of rood; volwassenen na terugkomst 10 dagen in quarantaine

Reis je naar een land met code oranje of rood, dan verzoekt de overheid jou als volwassene om na terugkomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Ook als je geen klachten hebt die lijken op corona of als uit een test blijkt dat je geen corona hebt.
Jij mag je kind(eren) tijdens je 10 dagen thuisquarantaine niet zelf halen of brengen als je terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies.
Is je kind teruggekeerd uit een land met code oranje of rood? Dan mag zij of hij wel naar de opvang, behalve wanneer:

 • zij of hij corona-gerelateerde klachten heeft of
 • een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus en de reisadviezen op de website van de Rijksoverheid.

Terug naar boven

Informatie over (voorzorgs-)maatregelen

Wat doen jullie in geval van een uitbraak?
In geval van een uitbraak volgen we de richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM. Daarnaast hebben wij de plicht om aan de GGD te melden wanneer er een ongewoon aantal (3 of meer kinderen) in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. De GGD stelt dan eventueel een onderzoek in.

Welke regels gelden voor jullie medewerkers?
Ook voor onze medewerkers geldt dat zij niet op de vestiging mogen werken als zij klachten hebben als keelpijn, hoesten, neusverkoudheid of koorts, of als iemand uit hun gezin koorts en luchtwegklachten heeft.

We vragen onze medewerkers niet af te reizen naar landen en gebieden die het Ministerie van Buitenlandse Zaken kenmerkt als ‘niet reizen’ en ‘alleen noodzakelijke reizen’. Wanneer zij dit wel doen, werken zij bij terugkomst thuis.

Welke maatregelen nemen jullie?
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan.

 • We informeren regelmatig alle medewerkers op de vestigingen en het Centraal Kantoor over belangrijke maatregelen rondom hygiëne en gezondheid. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We wassen regelmatig onze handen met water en zeep. In ieder geval na een toiletbezoek, na het buitenspelen en voor het eten.
 • We drogen onze handen met wegwerphanddoekjes. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog of in een papieren zakdoek. De papieren zakdoeken gooien we na gebruik weg. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.
 • We schudden geen handen meer.
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Tussen kinderen vanaf 4 jaar en pedagogisch medewerkers houden we zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Voor elke vestiging zijn aanvullende maatregelen opgesteld voor het brengen en halen van de kinderen, eventuele looproutes en de overdracht tussen ouder en pedagogisch medewerker.
 • Op elke vestiging hangt een deurposter die ouders, kinderen en medewerkers helpt herinneren aan de aanvullende hygiënemaatregelen.

Er zijn bij Kibeo diverse beleidsstukken en werkinstructies die te maken hebben met hygiëne en gezondheid op onze vestigingen. We brengen deze nu nog eens onder de aandacht van onze collega’s.

Terug naar boven

Informatie over de kosten

Mijn kind kon niet naar de opvang, waarom moest ik wel blijven betalen?
Vanuit de overheid is de beslissing genomen dat alle kinderopvangorganisaties t/m 10 mei moesten sluiten in verband met het tegengaan van het coronavirus in Nederland. Hierdoor konden slechts enkele ouders gebruikmaken van kinderopvang. Doordat deze maatregel niet vanuit Kibeo is genomen en alle kinderopvangorganisaties in Nederland hiermee te maken hebben, heeft de overheid toegezegd om alle ouders het geld terug te betalen van opvang die zij betaald hebben, maar niet gebruikt doordat de opvang gesloten is. 

Vergoeding van de kosten
Alle ouders zijn inmiddels door Kibeo geïnformeerd over de vergoeding van de kosten voor de kinderopvang tijden de sluiting.

Ik ontvang kinderopvangtoeslag
Ontvang je kinderopvangtoeslag? Dan krijg je de kosten voor opvang voor de periode dat Kibeo gesloten was, volledig terug. De overheid betaalt het gedeelte tot het maximum te vergoeden uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Dit bedrag wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gestort op de rekening waarop je maandelijks je kinderopvangtoeslag ontvangt. Op de website van de SVB kun je meer informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag berekend wordt en wat je kunt doen als je het niet eens bent met het bedrag. Daarnaast vind je er ook een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Kibeo betaalt je het verschil tussen het maximum te vergoeden uurtarief van de belastingdienst en het uurtarief dat Kibeo hanteert, over de periode dat de kinderopvang gesloten was.

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag
Ontvang je geen kinderopvangtoeslag? Dan ontvang je alleen het gedeelte dat Kibeo compenseert; het verschil tussen het maximum te vergoeden uurtarief en het uurtarief dat je voor opvang betaalt. Dit bedrag staat op de factuur die je vandaag ontvangt. Je ontvangt geen vergoeding vanuit de overheid. Belangenorganisatie BOinK vraag je om je in dit geval bij hen te melden.

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag, maar betaal een maandelijkse ouderbijdrage
Ontvang je geen kinderopvangtoeslag, maar betaal je een inkomensafhankelijke ouderbijdrage? Kosten van niet-gebruikte opvang worden vergoed, ook als je een inkomensafhankelijke maandelijkse bijdrage betaalt. Het bedrag wordt door Kibeo op je rekening gestort.

Deze informatie kun je ook nalezen op de pagina van de Rijksoverheid met veelgestelde vragen over coronavirus en kinderopvang.

Terug naar boven

Kan ik een rondleiding op een vestiging aanvragen?

We verwelkomen je graag voor een rondleiding op de vestiging van je keuze. Vanwege het coronavirus zijn wij genoodzaakt extra (hygiëne)maatregelen in acht te nemen voor het geven van rondleidingen, zodat we een zo veilig mogelijke omgeving creëren voor jou, de kinderen en voor onze medewerkers. We vragen hiervoor je begrip.

 • De vestiging kan tijdens een rondleiding door maximaal één ouder bezocht worden.
 • We plannen rondleidingen in op rustige momenten wanneer er geen andere ouders binnen zijn.
 • Tijdens de rondleiding kunnen de groepsruimtes niet betreden worden. We kunnen je er uiteraard wel veel over vertellen.
 • Bij binnenkomst vragen we je de handen te desinfecteren.
 • We schudden geen handen.
 • We houden tijdens de gehele rondleiding 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Heb je last van klachten zoals verkoudheid, niesen, hoesten, benauwdheid of koorts, dan kunnen wij geen rondleiding aanbieden.

Vraag een rondleiding aan

Terug naar boven

Wat is het coronavirus?

In de regio Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw soort griepvirus, het coronavirus. Patiënten hebben longklachten, zijn kortademig en hebben koorts. In geval van een uitbraak bij Kibeo, volgen we de richtlijnen en voorschriften van de GGD en het RIVM. Het cluster Kwaliteit & Veiligheid van Kibeo heeft contact met GGD.

Mijn vraag staat er niet bij

Gaat je vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Gaat je vraag over hoe Kibeo handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kun je altijd contact opnemen met de afdeling Klantrelatie via klantrelatie@kibeo.nl of 0113 760 250.

Terug naar boven