We zijn blij dat we alle kinderen weer mogen opvangen, maar willen uiteraard wel dat dit op een veilige manier gebeurt. We hanteren diverse aanvullende (hygiëne)maatregelen, zodat we een zo veilig mogelijke omgeving creëren en behouden voor je kinderen, voor jou en voor onze medewerkers. Per vestiging is bekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de locatie-gebonden afspraken.

Op deze pagina lees je meer informatie over opvang en de maatregelen tegen het coronavirus.

Pagina laatst bijgewerkt op 2 december 2021.

Meer informatie over het coronavirus
Website van het RIVM:

Website van de Rijksoverheid:

Click here to read the information about the coronavirus in English

Wanneer mag mijn kind naar de opvang komen?

Gebruik de beslisboom om te bepalen of je kind naar de opvang mag komen.

Kind heeft nauw contact gehad met iemand met corona en is niet immuun* 
Een kind dat nauw contact heeft gehad met iemand met corona en zelf niet immuun is, moet thuisblijven en kan zich na dag 5 na het laatste contact laten testen. Net als voor volwassenen wordt er nu ook voor kinderen onderscheid gemaakt tussen ‘nauwe contacten’ (categorie 2) en ‘overige contacten’ (categorie 3). Zie ook de toelichting in de beslisboom.

* Een kind van 0 t/m 12 jaar is immuun als het:

 • in de afgelopen 6 maanden corona heeft gehad.
 • langer dan 14 dagen geleden volledig gevaccineerd is tegen corona
 • corona heeft gehad en daarná minimaal 14 dagen geleden een vaccinatie heeft gehad.

Kinderen met langdurige of chronische verkoudheidsklachten
Wanneer je kind chronische luchtwegklachten zoals hooikoorts of astma heeft, herken je als ouder deze klachten. Je kind mag naar de opvang komen als hij of zij herkenbare klachten heeft die horen bij deze aandoening. Let hierbij op onderstaande zaken:

 • Horen de klachten bij de chronische aandoening en heeft je kind deze klachten vaker? Bespreek dit met de pedagogisch medewerker. Wanneer zij de klachten ook (h)erkent dan kan je kind naar de vestiging komen.
 • We vragen je waakzaam te zijn: veranderen de klachten? Houd je kind dan thuis of haal je kind op van de vestiging wanneer de pedagogisch medewerker dit vraagt. We vragen je om hierin geen risico te nemen. Je kind blijft thuis totdat de nieuwe klachten minimaal 24 uur weg zijn.

Opvang na reizen 
Een kind dat terugkomt uit een land met een (zeer) hoog risico moet thuisblijven, laat zich zo snel mogelijk testen en volgt de quarantainerichtlijnen die bij het reisadvies horen. Kijk op http://www.nederlandwereldwijd.nl voor het actuele overzicht van de risicogebieden.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus en de reisadviezen op de website van de Rijksoverheid.

Bekijk hier de beslisboom voor kinderen van 0 t/m 12 jaar
Bekijk hier de beslisboom voor kinderen van 12 jaar en ouder en volwassenen

Terug naar boven

Kan ik een rondleiding op een vestiging aanvragen?

We verwelkomen je graag voor een rondleiding op de vestiging van je keuze. Vanaf 1 juli is ook een fysieke rondleiding op de vestiging weer mogelijk. Vanwege het coronavirus zijn wij genoodzaakt extra (hygiëne)maatregelen in acht te nemen voor het geven van rondleidingen, zodat we een zo veilig mogelijke omgeving creëren voor jou, de kinderen en voor onze medewerkers. We vragen hiervoor je begrip.

 • We plannen rondleidingen ‘s avonds of na openingstijd in, wanneer er geen andere volwassenen aanwezig zijn.
 • Bij binnenkomst vragen we je de handen te desinfecteren.
 • We schudden geen handen.
 • We houden tijdens de gehele rondleiding 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Heb je last van klachten zoals verkoudheid, niesen, hoesten, benauwdheid of koorts, dan kunnen wij geen rondleiding aanbieden.
 • Je kunt ook altijd kiezen voor een digitale rondleiding.

Vraag een rondleiding aan

Terug naar boven

Informatie over (voorzorgs-)maatregelen

Wat doen jullie in geval van een besmetting op de vestiging?
In geval van een besmette medewerker of een kind dat bij ons naar de opvang gaat, volgen we de richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM.
Het duurt soms enkele dagen voordat een testuitslag bekend is en daarnaast gaat er bij een positieve test ook tijd overheen voordat het bron- en contactonderzoek (BCO) is uitgevoerd.
Pas als de informatie volledig is, kan er een advies worden opgesteld en kunnen wij de betrokken ouders en medewerkers hierover informeren. Dit kan soms een aantal dagen duren. Je kunt er echter op vertrouwen dat wij ons best doen om jou als ouder steeds zo snel mogelijk te informeren over alle ontwikkelingen.

Welke regels gelden er voor jullie medewerkers?
Ook voor onze medewerkers geldt dat zij niet op de vestiging mogen werken als zij klachten hebben als keelpijn, hoesten, neusverkoudheid of koorts, of als iemand uit hun gezin koorts heeft (vanaf 38 graden) of benauwdheid én andere klachten die passen bij corona en er is nog geen negatieve testuitslag.

We vragen onze medewerkers niet af te reizen naar landen en gebieden die het Ministerie van Buitenlandse Zaken kenmerkt als ‘niet reizen’ en ‘alleen noodzakelijke reizen’. Wanneer zij dit wel doen, werken zij bij terugkomst gedurende de quarantaineperiode thuis.

Welke maatregelen nemen jullie?
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan.

 • We informeren regelmatig alle medewerkers op de vestigingen en het Centraal Kantoor over belangrijke maatregelen rondom hygiëne en gezondheid. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We wassen regelmatig onze handen met water en zeep. In ieder geval na een toiletbezoek, na het buitenspelen en voor het eten.
 • We drogen onze handen met wegwerphanddoekjes. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog of in een papieren zakdoek. De papieren zakdoeken gooien we na gebruik weg. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.
 • We schudden geen handen.
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Ouders betreden de groepsruimtes niet, de overdracht vindt waar mogelijk buiten plaats.
 • Alle externe bezoekers dragen een mondkapje als ze de vestiging betreden.
 • Tussen kinderen vanaf 4 jaar en pedagogisch medewerkers houden we zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Voor elke vestiging zijn aanvullende maatregelen opgesteld voor het brengen en halen van de kinderen, eventuele looproutes en de overdracht tussen ouder en pedagogisch medewerker.
 • Op elke vestiging hangt een deurposter die ouders, kinderen en medewerkers helpt herinneren aan de aanvullende hygiënemaatregelen.

Er zijn bij Kibeo diverse beleidsstukken en werkinstructies die te maken hebben met hygiëne en gezondheid op onze vestigingen. We brengen deze nu nog eens onder de aandacht van onze collega’s.

Terug naar boven

Mijn vraag staat er niet bij

Gaat je vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Gaat je vraag over hoe Kibeo handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kun je altijd contact opnemen met de afdeling Klantrelatie via klantrelatie@kibeo.nl of 0113 760 250.

Terug naar boven

nl_NL