Op dinsdag 13 april is tijdens een persconferentie aangekondigd dat de BSO voor schoolkinderen van 4 t/m 12 jaar vanaf maandag 19 april terug open mag voor reguliere opvang. We zijn erg blij dat we weer klaar kunnen staan voor alle kinderen en ouders.

Op deze pagina lees je meer informatie over opvang en de maatregelen tegen het coronavirus.

Pagina laatst bijgewerkt op 15 april 2021.

BSO vanaf 19 april geopend

Alle BSO-vestigingen zijn vanaf 19 april weer geopend voor opvang van schoolkinderen. We zijn blij dat we de kinderen mogen opvangen, maar willen uiteraard wel dat dit op een veilige manier gebeurt. We hanteren diverse aanvullende (hygiëne)maatregelen, zodat we een zo veilig mogelijke omgeving creëren en behouden voor je kinderen, voor jou en voor onze medewerkers.

Per vestiging is bekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de locatiegebonden afspraken.

Terug naar boven

Kosten voor kinderopvang tijdens de sluiting

Nu de BSO vanaf 19 april ook open gaat, is er meer bekend geworden over de vergoeding van je opvangkosten vanuit de overheid. Net als bij de sluiting in het voorjaar 2020 wordt er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt tussen 3 groepen. Al deze groepen ontvangen een tegemoetkoming:

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen
Ontvang je kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de overheid tijdens de sluiting van de kinderopvang het gedeelte tot het maximum te vergoeden uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Dit geldt voor de Dagopvang en voor de BSO. Op de website van de SVB lees je hier meer over. Deze vergoeding en de berekening gebeuren buiten Kibeo om, wij hebben hier als kinderopvang geen invloed op en we kunnen in deze gegevens ook niets veranderen.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en een maandelijkse ouderbijdrage betalen
Ontvang je geen kinderopvangtoeslag, maar betaal je een inkomensafhankelijke ouderbijdrage? Dan ontvang je via Kibeo een vergoeding voor je opvangkosten. We informeren je hier binnenkort verder over.

Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang
Indien je geen kinderopvangtoeslag ontvangt, dan kom je ook in aanmerking voor een vergoeding van je opvangkosten tijdens de sluiting. Deze moet je zelf aanvragen bij de SVB, de verwachting is dat vanaf half mei mogelijk is. Houd deze pagina van de SVB hiervoor in de gaten.

Op de website van de Rijksoverheid lees je ook meer informatie over de tegemoetkomingen voor de kosten van de kinderopvang.

Terug naar boven

Wanneer mag mijn kind naar de opvang komen?

Gebruik de beslisboom om te bepalen of je kind naar de opvang mag komen.

Kinderen van 0 t/m 3 jaar mogen naar de kinderopvang bij verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, of met astma of hooikoorts.

Kinderen van 4 jaar en ouder blijven thuis als ze klachten hebben die passen bij corona. Dus ook bij milde klachten zoals verkoudheid.

Kind heeft nauw contact gehad met iemand met corona 
Een kind dat nauw contact heeft gehad met iemand met corona moet thuisblijven en kan zich na dag 5 na het laatste contact laten testen. Net als voor volwassenen wordt er nu ook voor kinderen onderscheid gemaakt tussen ‘nauwe contacten’ (categorie 2) en ‘overige contacten’ (categorie 3). Zie ook de toelichting in de beslisboom.

Iemand binnen het huishouden heeft klachten
Als iemand in jullie huishouden koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheidsklachten én daarbij andere klachten heeft die passen bij corona, dan blijft je kind ook thuis.

Kinderen met langdurige of chronische verkoudheidsklachten
Wanneer je kind chronische luchtwegklachten zoals hooikoorts of astma heeft, herken je als ouder deze klachten. Je kind mag naar de opvang komen als hij of zij herkenbare klachten heeft die horen bij deze aandoening. Let hierbij op onderstaande zaken:

 • Horen de klachten bij de chronische aandoening en heeft je kind deze klachten vaker? Bespreek dit met de pedagogisch medewerker. Wanneer zij de klachten ook (h)erkent dan kan je kind naar de vestiging komen.
 • We vragen je waakzaam te zijn: veranderen de klachten? Houd je kind dan thuis of haal je kind op van de vestiging wanneer de pedagogisch medewerker dit vraagt. We vragen je om hierin geen risico te nemen. Je kind blijft thuis totdat de nieuwe klachten minimaal 24 uur weg zijn.

Opvang na reizen 
Een kind dat terugkomt uit een oranje of rood gebied moet thuisblijven, laat zich zo snel mogelijk testen en volgt de quarantainerichtlijnen die bij het reisadvies horen. Kijk op http://www.nederlandwereldwijd.nl voor het actuele overzicht van de oranje en rode gebieden.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus en de reisadviezen op de website van de Rijksoverheid.

Terug naar boven

Draag een mondkapje als je de vestiging betreedt

Sinds 1 december 2020 is het gebruik van een mondkapje in alle openbare en overdekte ruimtes verplicht. Voor het basisonderwijs en dus ook voor de kinderopvang, geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij jonge kinderen is de kans op besmetting klein en zijn de risico’s beperkt. Daarnaast wordt het gebruik van mondkapjes bij jonge kinderen ook vanuit pedagogisch oogpunt afgeraden. Onze pedagogisch medewerkers dragen daarom geen mondkapje.

We vragen wel aan alle externe bezoekers een mondkapje te dragen in onze opvanglocaties. Dit geldt ook voor ouders.

We proberen op alle vestigingen de overdracht met ouders zo veel mogelijk buiten te doen. Dit is echter niet op alle locaties mogelijk. In dat geval vindt de overdracht binnen plaats, in een ruimte waar de 1,5 meter afstand tussen volwassenen gewaarborgd kan worden, bijvoorbeeld in een centrale hal. De overdracht gebeurt nooit in de opvanggroepen zelf.

Voor jou als ouder betekent dit dat we je vragen een mondkapje te dragen wanneer het brengen en halen van je kind binnen in het gebouw gebeurt. We vragen dit omdat het bij de overdracht van jongere kinderen lastiger is om afstand te houden.

Vindt de overdracht buiten plaats, dan hoef je geen mondkapje te dragen. We vragen je als ouder bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die je hierin hebt naar de andere kinderen, ouders en onze medewerkers. We hopen hierbij op je begrip en medewerking!

Terug naar boven

Informatie over (voorzorgs-)maatregelen

Wat doen jullie in geval van een besmetting op de vestiging?
In geval van een besmette medewerker of een kind dat bij ons naar de opvang gaat, volgen we de richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM.
Het duurt soms enkele dagen voordat een testuitslag bekend is en daarnaast gaat er bij een positieve test ook tijd overheen voordat het bron- en contactonderzoek (BCO) is uitgevoerd.
Pas als de informatie volledig is, kan er een advies worden opgesteld en kunnen wij de betrokken ouders en medewerkers hierover informeren. Dit kan soms een aantal dagen duren. Je kunt er echter op vertrouwen dat wij ons best doen om jou als ouder steeds zo snel mogelijk te informeren over alle ontwikkelingen.

Welke regels gelden er voor jullie medewerkers?
Ook voor onze medewerkers geldt dat zij niet op de vestiging mogen werken als zij klachten hebben als keelpijn, hoesten, neusverkoudheid of koorts, of als iemand uit hun gezin koorts heeft (vanaf 38 graden) of benauwdheid én andere klachten die passen bij corona en er is nog geen negatieve testuitslag.

We vragen onze medewerkers niet af te reizen naar landen en gebieden die het Ministerie van Buitenlandse Zaken kenmerkt als ‘niet reizen’ en ‘alleen noodzakelijke reizen’. Wanneer zij dit wel doen, werken zij bij terugkomst gedurende de quarantaineperiode thuis.

Welke maatregelen nemen jullie?
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan.

 • We informeren regelmatig alle medewerkers op de vestigingen en het Centraal Kantoor over belangrijke maatregelen rondom hygiëne en gezondheid. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We wassen regelmatig onze handen met water en zeep. In ieder geval na een toiletbezoek, na het buitenspelen en voor het eten.
 • We drogen onze handen met wegwerphanddoekjes. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog of in een papieren zakdoek. De papieren zakdoeken gooien we na gebruik weg. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.
 • We schudden geen handen meer.
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Tussen kinderen vanaf 4 jaar en pedagogisch medewerkers houden we zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Voor elke vestiging zijn aanvullende maatregelen opgesteld voor het brengen en halen van de kinderen, eventuele looproutes en de overdracht tussen ouder en pedagogisch medewerker.
 • Op elke vestiging hangt een deurposter die ouders, kinderen en medewerkers helpt herinneren aan de aanvullende hygiënemaatregelen.

Er zijn bij Kibeo diverse beleidsstukken en werkinstructies die te maken hebben met hygiëne en gezondheid op onze vestigingen. We brengen deze nu nog eens onder de aandacht van onze collega’s.

Terug naar boven

Mijn vraag staat er niet bij

Gaat je vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Gaat je vraag over hoe Kibeo handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kun je altijd contact opnemen met de afdeling Klantrelatie via klantrelatie@kibeo.nl of 0113 760 250.

Terug naar boven

nl_NL