Tijdens de persconferentie van dinsdag 13 oktober zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We blijven zorgdragen voor een goede, veilige omgeving voor jou, je kind en onze medewerkers. Dit doen we door ons te houden aan de bestaande richtlijnen, zoals de looproutes, de 1,5 meter afstand tussen volwassenen en de aanvullende hygiënemaatregelen.

Op deze pagina vind je informatie over wat dit betekent voor opvang bij Kibeo en de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. We volgen de adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

Pagina laatst bijgewerkt op 26 oktober 2020.

Het aantal besmettingen in Nederland loopt op, dit heeft gevolgen voor de opvang

We zijn heel blij dat we alle kinderen mogen opvangen, maar willen uiteraard wel dat dit op een veilige manier gebeurt. We hanteren diverse aanvullende (hygiëne)maatregelen, zodat we een zo veilig mogelijke omgeving creëren en behouden voor je kinderen, voor jou en voor onze medewerkers.

Per vestiging is bekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de locatiegebonden afspraken. Ouders zijn hierover door de vestiging geïnformeerd.

Mogelijk minder vaste gezichten op de groep
Momenteel hebben wij veel moeite om alle roosters rond te krijgen. Een aantal pedagogisch medewerkers mag niet werken omdat zij in thuisquarantaine zitten, in afwachting zijn van een coronatest of van de testuitslag. Daarnaast komt ook het griepseizoen er weer aan. De symptomen van griep komen overeen met coronaklachten. We verwachten dat dit voor nog meer uitval van pedagogisch medewerkers gaat zorgen.

Omdat wij een grote organisatie zijn, lukt het ons tot nu toe de roosters rond te krijgen en opvang te bieden aan alle kinderen. Wel wordt er momenteel veel geschoven met de roosters, waardoor mogelijk niet de vaste, vertrouwde pedagogisch medewerkers van je kind op de groep werken. Goed om te weten: alle belangrijke informatie over jouw kind staat in de vestigingsportal van Mijn Kibeo. Hierdoor kunnen ook medewerkers die normaal gesproken niet op de groep van je kind werken, zich goed voorbereiden en hier rekening mee houden bij de opvang van je kind.

Terug naar boven

Wanneer mag mijn kind naar de opvang?

Kinderen tot en met 12 jaar mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) naar de kinderopvang, behalve:

 • als zij daarnaast andere klachten hebben passend bij het coronavirus zoals koorts (vanaf 38 graden), benauwdheid of hoesten;
 • als er iemand in het huishouden is met koorts (vanaf 38 graden) of benauwdheid én andere klachten die passen bij corona en er is nog geen negatieve testuitslag;
 • als een huisgenoot of nauw contact van je kind het coronavirus heeft.

Je kind mag weer naar de opvang als hij of zij minimaal 24 uur geen klachten meer heeft of een negatieve testuitslag heeft en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek is.  Gebruik deze beslisboom om te bepalen of je kind naar de opvang kan. Belangrijke punten in de beslisboom:

 • Het uitgangspunt van de coronamaatregelen is dat alle huisgenoten thuis blijven als iemand uit het huishouden corona heeft. Dit is dan ook de startvraag van de boom.
 • Ook blijven alle huisgenoten thuis als één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheid en corona-gerelateerde klachten heeft. Andersom geldt dus ook: als een huisgenoot alleen koorts heeft of benauwd is, zonder andere corona-gerelateerde klachten, dan hoeven huisgenoten niet thuis te blijven. Tenzij de huisgenoten zelf klachten hebben uiteraard.

Iemand binnen ons huishouden heeft klachten
Als iemand in jullie huishouden koorts (vanaf 38 graden Celsius) heeft of benauwdheidsklachten én daarbij andere klachten heeft die passen bij corona, dan blijft je kind ook thuis. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, dan mag je kind weer naar de opvang.

Iemand binnen ons huishouden heeft COVID-19
Als iemand in jullie huishouden positief getest is op COVID-19, dan blijft je kind thuis tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en blijft vervolgens nog 10 extra dagen thuis.

Kinderen met langdurige of chronische verkoudheidsklachten
Wanneer je kind chronische luchtwegklachten zoals hooikoorts of astma heeft, herken je als ouder deze klachten. Je kind mag naar de opvang komen als hij of zij herkenbare klachten heeft die horen bij deze aandoening. Let hierbij op onderstaande zaken:

 • Horen de klachten bij de chronische aandoening en heeft je kind deze klachten vaker? Bespreek dit met de pedagogisch medewerker. Wanneer zij de klachten ook (h)erkent dan kan je kind naar de vestiging komen.
 • We vragen je waakzaam te zijn: veranderen de klachten? Houd je kind dan thuis of haal je kind op van de vestiging wanneer de pedagogisch medewerker dit vraagt. We vragen je om hierin geen risico te nemen. Je kind blijft thuis totdat de nieuwe klachten minimaal 24 uur weg zijn.
 • Twijfel je? Neem contact op met de GGD en vraag aan hen advies. Wanneer de pedagogisch medewerker twijfelt, vragen we jou ook om contact met de GGD op te nemen en advies aan hen te vragen.
  Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan je kind getest worden op het coronavirus.

Wanneer je kindje klachten heeft kan er een test uitgevoerd worden. Neem hiervoor contact op met jouw lokale GGD.

 • Je kind kan weer naar de opvang komen wanneer de uitslag van de test negatief is.
 • Wanneer daarna het klachtenpatroon verandert of als je kind nieuwe klachten krijgt, blijft je kind opnieuw thuis.
 • Als de test positief is, blijft je kind volgens de richtlijnen van de GGD thuis. Als daarna de nieuwe klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag je kind weer naar de kinderopvang.

Lees meer over het coronavirus en kinderen op de website van het RIVM.

Opvang na reizen in een geel, oranje of rood gebied

Vanuit de overheid is advies gegeven over reizen naar het buitenland in verband met het coronavirus. Het reisadvies is aangepast naar landen met een code geel, oranje of rood. Wij volgen vanuit Kibeo dit advies op.

Code geel; zonder klachten weer welkom op de vestiging

Wanneer je met je kind naar een code geel land reist, dan mag je na terugkomst in Nederland weer deelnemen aan alle activiteiten. Jij en je kind mogen dan na terugkomst weer naar de opvang komen, als jullie geen corona-gerelateerde klachten hebben. De hygiënemaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden en niet mee op de groep komen, blijven uiteraard van kracht.

Code oranje of rood; volwassenen na terugkomst 10 dagen in quarantaine

Reis je naar een land met code oranje of rood of een land dat tijdens je verblijf van geel naar oranje of rood gaat, dan verzoekt de overheid jou als volwassene om na terugkomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Ook als je geen klachten hebt die lijken op corona of als uit een test blijkt dat je geen corona hebt. Jij mag je kind(eren) tijdens je 10 dagen thuisquarantaine niet zelf halen of brengen als je terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies.
Is je kind teruggekeerd uit een land met code oranje of rood? Dan mag zij of hij wel naar de opvang, behalve wanneer:

 • zij of hij corona-gerelateerde klachten heeft of
 • een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus en de reisadviezen op de website van de Rijksoverheid.

Terug naar boven

Verzoek: Draag een mondkapje als je de vestiging betreedt

Tijdens de persconferentie van 13 oktober werd verteld dat op veel plekken in Nederland het gebruik van een mondkapje dringend wordt geadviseerd of verplicht. Voor het basisonderwijs en dus ook voor de kinderopvang, geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij jonge kinderen is de kans op besmetting klein en zijn de risico’s beperkt. Daarnaast wordt het gebruik van mondkapjes bij jonge kinderen ook vanuit pedagogisch oogpunt afgeraden. Onze pedagogisch medewerkers dragen daarom geen mondkapje.

We vragen wel aan alle externe bezoekers een mondkapje te dragen in onze opvanglocaties. Dit geldt ook voor ouders.

We proberen op alle opvanglocaties de overdracht met ouders zo veel mogelijk buiten te doen. Dit is echter niet op alle locaties mogelijk. In zulke gevallen wordt de overdracht binnen gedaan in een ruimte waar de 1,5 meter afstand tussen volwassenen gewaarborgd kan worden, bijvoorbeeld in een centrale hal. De overdracht gebeurt nooit in de opvanggroepen zelf.

Voor jou als ouder betekent dit dat we je vragen een mondkapje te dragen wanneer het brengen en halen van je kind binnen in het gebouw gebeurt. We vragen dit omdat het bij de overdracht van jongere kinderen lastiger is om afstand te houden.

Vindt de overdracht buiten plaats, dan hoef je geen mondkapje te dragen. We vragen je als ouder bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die je hierin hebt naar de andere kinderen, ouders en onze medewerkers. We hopen hierbij op je begrip en medewerking!

Terug naar boven

Informatie over (voorzorgs-)maatregelen

Wat doen jullie in geval van een besmetting op de vestiging?
In geval van een besmette medewerker of een kind dat bij ons naar de opvang gaat, volgen we de richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM.
Het duurt soms enkele dagen voordat een testuitslag bekend is en daarnaast gaat er bij een positieve test ook tijd overheen voordat het bron- en contactonderzoek (BCO) is uitgevoerd.
Pas als de informatie volledig is, kan er een advies worden opgesteld en kunnen wij de betrokken ouders en medewerkers hierover informeren. Dit kan soms een aantal dagen duren. Je kunt er echter op vertrouwen dat wij ons best doen om jou als ouder steeds zo snel mogelijk te informeren over alle ontwikkelingen.

Welke regels gelden er voor jullie medewerkers?
Ook voor onze medewerkers geldt dat zij niet op de vestiging mogen werken als zij klachten hebben als keelpijn, hoesten, neusverkoudheid of koorts, of als iemand uit hun gezin koorts heeft (vanaf 38 graden) of benauwdheid én andere klachten die passen bij corona en er is nog geen negatieve testuitslag.

We vragen onze medewerkers niet af te reizen naar landen en gebieden die het Ministerie van Buitenlandse Zaken kenmerkt als ‘niet reizen’ en ‘alleen noodzakelijke reizen’. Wanneer zij dit wel doen, werken zij bij terugkomst gedurende de quarantaineperiode thuis.

Welke maatregelen nemen jullie?
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan.

 • We informeren regelmatig alle medewerkers op de vestigingen en het Centraal Kantoor over belangrijke maatregelen rondom hygiëne en gezondheid. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We wassen regelmatig onze handen met water en zeep. In ieder geval na een toiletbezoek, na het buitenspelen en voor het eten.
 • We drogen onze handen met wegwerphanddoekjes. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog of in een papieren zakdoek. De papieren zakdoeken gooien we na gebruik weg. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.
 • We schudden geen handen meer.
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Tussen kinderen vanaf 4 jaar en pedagogisch medewerkers houden we zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Voor elke vestiging zijn aanvullende maatregelen opgesteld voor het brengen en halen van de kinderen, eventuele looproutes en de overdracht tussen ouder en pedagogisch medewerker.
 • Op elke vestiging hangt een deurposter die ouders, kinderen en medewerkers helpt herinneren aan de aanvullende hygiënemaatregelen.

Er zijn bij Kibeo diverse beleidsstukken en werkinstructies die te maken hebben met hygiëne en gezondheid op onze vestigingen. We brengen deze nu nog eens onder de aandacht van onze collega’s.

Terug naar boven

Kan ik een rondleiding op een vestiging aanvragen?

We verwelkomen je graag voor een rondleiding op de vestiging van je keuze. Vanwege het coronavirus zijn wij genoodzaakt extra (hygiëne)maatregelen in acht te nemen voor het geven van rondleidingen, zodat we een zo veilig mogelijke omgeving creëren voor jou, de kinderen en voor onze medewerkers. We vragen hiervoor je begrip.

 • De vestiging kan tijdens een rondleiding door maximaal één ouder bezocht worden.
 • We plannen rondleidingen in op rustige momenten wanneer er geen andere ouders binnen zijn.
 • Tijdens de rondleiding kunnen de groepsruimtes niet betreden worden. We kunnen je er uiteraard wel veel over vertellen.
 • Bij binnenkomst vragen we je de handen te desinfecteren.
 • We schudden geen handen.
 • We houden tijdens de gehele rondleiding 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Heb je last van klachten zoals verkoudheid, niesen, hoesten, benauwdheid of koorts, dan kunnen wij geen rondleiding aanbieden.

Vraag een rondleiding aan

Terug naar boven

nl_NL