De organisatie

Bestuurder

Mevrouw N.J. Brand

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. Verder hebben zij als taak het met raad ter zijde staan van de bestuurder. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden:

Mevr. J.W. Voûte-Zevenbergen, voorzitter
Dhr. S.J.A de Crom
Dhr. S.A.M. Buijsse
Dhr. L.D. de Bakker
Dhr. O. McDaniel

Reformatorische kinderopvang - Kibeo
Organogram

Klik hier voor het organogram van Kibeo.

Jaarrekening

De jaarrekening van Kibeo is op te vragen via info@kibeo.nl.

Kinderopvang Dinteloord - Kibeo
nl_NL