Warunki

Nasze usługi podlegają postanowieniom Ogólnych warunków organizacji sektora opieki nad dziećmi. Uzupełnieniem są przepisy dotyczące placówek opieki nad dziećmi.

Postanowienia Warunków Świadczenia Tymczasowej Opieki Szkolnej oraz Ogólnych Warunków i Umów SKB Interim Care (Barendrecht) mają zastosowanie do Interim School Care.

 

Firma Kibeo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki błędów pisarskich, programistycznych lub programowych na stronie internetowej lub w mailingach.

Opieka nad dziećmi Kibeo
pl_PL